ඕෂධී හේවාමද්දුම මෙතරම් ලස්සන සිරුරක් තබාගන්නා රහස හෙලිකරයි

දුටුවන්ගේ නෙත් වශී කරවන රූ සපුවෙන් හෙබි ඇය පි‍්‍රයකරුය. සුන්දරය. වෘත්තියෙන් රංගන ශිල්පිනියක් වන ඇය අද දරු දෙදෙනකුගේ සෙනෙහෙබර මවකි.

Read more

යුරියා පොහොර වලට වඩා දහස් ගුණයක පොෂණ ගුණයකින් යුක්ත මී ගස ගැන ඔබ නොදන්නා අපුරු කරුණු

  පොහොර ගස හෙවත් මී ගස අපේ මී ගස රජ අණින් අවසර ලබා නොගෙන කැපීම තහනමි කරපු එකම වෘක්ෂයයි. කෙතරමි

Read more

දරුවන්ගේ සහ වැඩිහිටියන්ගේ පෙනහළු වල ඇති සෙමට හොඳම විසඳුම්

දරුවන්ගේ පෙනහළු වල ඇති සෙම ඉවත් කිරීමට ඇති හොඳම විසඳුමක් මේ ලිපියෙන් විස්තර කෙරෙනවා. මෙය ඉතාම වෙගවත් හා ඉක්මන් ප්‍රතිඵල

Read more

බයිපාස් නොකර කොලස්ට්ට්‍රොල් හොදටම හොද කරගන්න අද්දුටු බෙහෙතක් ගෙදරදිම හදාගන්න​

හරිම සතුටුයි මෙ බෙහෙතෙන් බයිපාස් නොකර කොලස්ට්ට්‍රොල් හොදටම හොද වෙලා ගොඩාක් අය මැසෙජ් කරනවා.. එක නිසා මෙක නෑවත දාන්න හිතුනා

Read more