පුරන් කුඹුරු අස්වද්දන්න විදේශිකයන්ගෙත් දායකත්වය​

ආයුබෝවන් ?? ශ්‍රී ලංකාවේ පුරන් කුඹුරු අස්වද්දවමු. අති සුන්දර දැදිගම්පුරට පැමිණි සියළුම අමුත්තන් සාදරයෙන් පිළිගනිමු. සියළුම උදවියට ජයම වේවා. නිහතමානී ගෞරවනීය

Read more

ආක්‍රමණශීලී ශාක ගැන ඔබ දැනුවත්ද ඇකේශියා ශාකය නිසා මී මැස්සන්‍ට වෙන හානිය ගැන ඔබ දැනුවත්ද

ඇකේශියා මලක වහන මී මැස්සකු විනාඩි 4ක පමන කාලයකින් ඔලුව පුපුරා ගොස් මිය යනවා ඔබ මා කියන නිසා මෙය පිලිගන්න එපා

Read more