රන් පදක්කම් ත්‍රිත්වයකින් මව්බිම වර්ණවත් කළ ඩිල්ෂී කුමාරසිංහ සමගින් දුර පැනීමේ රිදී පදක්කම් ලාභී අංජානි පුල්වන්ස කළ විශේෂ සාකච්ඡාව

ඩෙංගු රෝගයෙන් රෝහල් ගත වූ නදීෂා රාමනායක හා රිය අනතුරකින් අවස්තාව අහිමිවූ නිමාලී ලියනාරච්චි වෙනුවෙන් යුතුකම් ඉටු කරමින්, රන් පදක්කම්

Read more