සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්‍යංශයේ අධ්‍යක්ෂක ධුරයක් ඉරාජ් වීරරත්නට..

සංගීතවේදී ඉරාජ් වීරරත්න මහතා ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්‍යංශයේ අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු වශයෙන් පත්කර තිබෙනවා.

CopyAMP code CopyPlease update your ads.txt file with MGID lines. mgid.com, 161932, DIRECT, d4c29acad76ce94f

විෂයභාර අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා විසින් මෙම පත්කිරීම සිදුකර ඇත.

පසුගිය වසර කිහිපය පුරාම පැවති රජයේ ක්‍රියාකාරකම් විවේචනය කිරීම සඳහා ඉරාජ් වීරරත්න සිය නිර්මාණ හැකියාව භාවිතා කරමින් විශාල මෙහෙවරක් සිදුකල අතර ඒ හරහා වර්ථමාන රජය බලයට පත්වීම සදහා විශේෂ පිටුබලයක් හිමිවිය. ඒ පිළිබඳව විශේෂ සැලකිල්ලක් සිදුකරමින් මෙම අධ්‍යක්ෂකධූරය ඔහුට ලබාදීමට රජය කටයුතු කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ..මේ පිළිබඳව අප ඉරාජ් වීරරත්න මහතාගෙන් විමසූ අතර ඔහු එම පත්වීම පිළිබඳව තහවුරු කරන ලදී.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *