මෙවර ලොක කුසලානයට ලංකා ටිමි සිටිය යුතුම ක්‍රිඩකයින් ගැන ඉගියක්

Loading...

ශ්‍රීලංකාව වර්තමානයේ සතු පිතිකරුවන් ගෙන්#ඇංජි#චන්දි#පොඩි_සනා#උපුලා ලෝක කුසලානයට යන්න අවශ්‍යම පිතිකරුවන්..
එයින් දෙදෙනෙක් බොහෝ විට ආබාධ ..
අනික් දෙදෙනා ගැන තේරුම් කමිටුව හෝ පුහුණුකරු දරණ මතය පැහැදිලි නෑ..
ක්‍රිකට් පිස්සන් වන අපිට ලෝක කුසලාන බලාපොරොත්තු නැතිවාම නොවෙයි..
ක්‍රිකට් නොදන්න මම..

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *