මම ඉන්නේ #75

මම ඉන්නේ #75

CopyAMP code CopyPlease update your ads.txt file with MGID lines. mgid.com, 161932, DIRECT, d4c29acad76ce94f

1400 කියන්නේ පොඩි ගානක් රුපියල් වලින්.. හැබැයි මම මේ කියන්නේ අක්කර 1400ක් ගැන. එකත් නිකංම ඉඩමක් නෙවේ.

ඝණ මිටර් 12,000 ක් තෙල් ගබඩා කරන්න පුළුවන්, ඒ වගේ ටැංකි 99 ක් සහිත අක්කර 1400ක භූමියක්.

මේ ටැංකිය 2003 ඉන්දියාවට නොදි නොතිබුනා නම්,

🔅මට ඒ ටැංකිය උඩ නැගලා Photos ගහන්න වෙන්නේ නෑ..
🔅අදට මාසයකට සීමා වුන ලංකාවේ ඛනිජ තෙල් ධාරිතාවය, මාස තුනක් දක්වා කාලයකට ඇති වෙනවා..
🔅කොරෝනා වගේ ව්යසනයකදි ඛනිජ තෙල් ගබඩා කරන්න තැනක් තියෙනවා..

ඇත්තටම මේ ජාතික සම්පතක්, රතු නිල් කොල වේවා කිසිම උත්සහායක් හෝ අරගලයක් කරානම්, ඉන්දියාවට බදු දෙන්න ඔනි නෑ.. එදා පාලකයෝ – දේශපාලකයෝ බලන් හිටියේ කොහොමද..?

හැබැයි අද මේ සියල්ල අපේ කරගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. අපි ජාතියක් විදිහට එක කරන්න බලමු.. එක කරන්න පුළුවන්. අපේ දේ අපි රැකගත යුතුයි..අනාගතය වෙනුවෙන්..

Sumith Wijesinghe සභාපතිතුමා, Bandula Saman සහෝදරයා කතා කරාම, එක පහින් ගියේ ඒ කටයුතුවල කොරෝනා ගැන නොසිතා එලියට බහින්නේ, අනාගත පරම්පරාව හරි මේ උත්සාහය භුක්තිවිදි කියලා හිතන නිසා..ස්තුති ඔබ දෙපලට..

බලමු, මේ මොහොතේ අපට අහිමි වුන ජාතික වටිනාකම නැවත එකතු කරගන්න..අපේ ජාතිය ආර්ථිකයට…🙏🙏🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *