මන්ත්‍රී රන්ජන්ගේ UNP සාමාජීකත්වය තාවකාලිකව ඉවත් කරයි

එක්සත් ජාතික පක්ෂ සාමාජික පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක එජාප පක්ෂ සාමාජිකත්වයෙන් තාවකාලිකව ඉවත් කර ඇති බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ මහලේකම් අකිල විරාජ් කාරියවසම් පවසනවා.

CopyAMP code CopyPlease update your ads.txt file with MGID lines. mgid.com, 161932, DIRECT, d4c29acad76ce94f

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *