නිරෝධායනයට තරු හෝටල් සූදානම් කෙරේ.. සියළු පහසුකම් සහිතව දිනකට 7500යි..

විදේශයන්හි සිට මෙරටට පැමිණෙන පුද්ගලයන් සඳහා අවශ්‍ය නම් සංචාරක හෝටල් වල නිරෝධායන කටයුතු සූදානම් කිරීමට රජය කටයුතු කර තිබේ.

CopyAMP code CopyPlease update your ads.txt file with MGID lines. mgid.com, 161932, DIRECT, d4c29acad76ce94f

ඒ එම පහසුකම් අවශ්‍ය පුද්ගලයන්ට මුදල් ගෙවා නිරෝධය වීමට හැකියාව සලස්වා සලස්වා ඇත.

විදේශගතව සිටින ඇතැම් පුද්ගලයන් විසින් කරන ලද ඉල්ලීම් අනුව මෙම තීරණය ගෙන ඇති බව රජය සඳහන් කරයි.

මෙරට තරු හෝටල් කිහිපයක්ම නිරෝධායන කටයුතු සදහා මේ වන විටත් රජයට බාර දී ඇත.

සියලු නිරෝධායන කටයුතු ආරක්ෂක හමුදාවේ අධීක්ෂණය යටතේ සිදු කෙරේ.

කෙසේ නමුත් හමුදාව විසින් පවත්වාගෙන යන නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානද අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යයි. ඒ සදහා කිසිදු අයකිරීමක් නැත.

යුද හමුදාපති ශවේන්ද‍්‍ර සිල්වා මහතා මෙම තොරතුරු තහවුරු කලේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *