දසුන් ශානක ශ්‍රී ලංකා T20 නායකත්වයට!

මේ අනුව කණ්ඩායම දිවයිනට පැමිණි පසු මාධ්‍යවේදීන් නැගු ප්‍රශ්න හමුවේ පිළිතුරු දුන් මාලිංග පැවසුවේ කණ්ඩායම පරාජය වීමට හේතුව කණ්ඩායම් නායකත්වයන්ම් තමන් නායකත්වයෙන් ඉවත්වීමට සුදානම් බවයි .

CopyAMP code CopyPlease update your ads.txt file with MGID lines. mgid.com, 161932, DIRECT, d4c29acad76ce94f

සමාජ මාධ්‍ය කිහිපයකම දැක්වුයේ ලසිත්මාලිංග කණ්ඩායම් නායකත්වයෙන් ඉවත් වූ බවයි.

මේ අතර නිල නොවන අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරන්නේ දසුන් ශානක ශ්‍රී ලංකා T20 නායකත්වයට පත් කර ඇති බවයි,

නමුත් නිලවශයෙන් තවම එවන් පත් කිරීමක් ගැන වාර්තා වන්නේ නැහැ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *