සෑම සිංහලයෙක්ම අනිවාරෙන් අහන්න ඕනේ කතාවක් – රටම කණපිට පෙරළු එම වල්ගා තරුව මෙන්න

Loading...

උඩරට දීර්ඝ කාලයක් රජ කළ රණකාමී දෙවැනි රාජසිංහ රජුට (ක්‍රි.ව. 1636 – 1687) විරුද්ධව එකල පෑයූ වල්ගා තරුවක් නිසා මහජනතාව කැලඹී රජුට විරුද්ධව විශාල කැරැල්ලක් 1664 ඇති කළ බව එකල ලංකාවේ සිරකරුවකුව සිටි රොබට් නොක්ස්ගේ ලංකා විස්තරයේ 15 වැනි පරිච්ඡේදයේ විස්තර වෙයි. මේ කැරැල්ල හා එයට බලපෑ වල්ගා තරුව හඳුනා ගැනීමක් මේ කෙටි ලිපියේ එයි. රොබට් නොක්ස් ලියූ ඉතිහාස ග්‍රන්ථය ‘එදා හෙළදිව’ නමින් ගුණසේන සමාගම සිංහලයට නඟා ඇත. නොක්ස්ට අනුව දෙවැනි රාජසිංහ රජු දරදඬු පාලකයෙකි. ඔහු පෘතුගීසීන්ට විරුද්ධව අඹතැන්න සටන, ගන්නෝරු සටන, රන්දෙණිවල සටන කර පෘතුගීසීන් දරුණු ලෙස පැරද වූ රජකු වූ බැවින් ඔහු වර්ණනා කරමින් ප්‍රශස්ති හා හටන් කාව්‍ය රාශියක් ලියැවී ඇත.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *