ශ්‍රී ලංකාවේ වත්මන් තත්ත්වය ගැන එක්සත් ජාතීන් සහ ඇමෙරිකාවෙන් කිව්ව දේ..!

Loading...

ශ්‍රී ලංකාවේ වත්මන් තත්ත්වය ගැන එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයෙන් නිවේදනයක්..!

ශ්‍රී ලංකාවේ වත්මන් තත්ත්වය පිළිබදව එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ ලේකම් ඇන්ටෝනියෝ ගෝටෙරෙස් ගේ අවධානය යොමු වී ඇති බවත් එය නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින බව එම සංවිධානය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටිනවා.

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අගයන, ව්‍යවස්ථාමය විධි විධාන අගයමින් නීතියේ ආධිපත්‍ය ආරක්ෂා කරමින් සියලු ශ්‍රී ලාංකිකයින් ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් වැඩකටයුතු කරන මෙන් එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ ලේකම්වරයා ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා.

එමෙන්ම පවතින ගැටළු සාමකාමිව විසදා ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස මහ ලේකම්වරයා සියලුම පාර්ශවයන් ගෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇති බවයි එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දැක්වෙන්නේ.

 

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *