වෙරළට එකතුවන ප්ලාස්ටික් බෝතල් ටොන් එකක් ඉවත් කල වීර පැටව්.

Loading...

පළගතුරය සිංහල මිශ්‍ර පාසල කියන්නෙ මීගමුව ප්‍රදේශයේ තිබෙන ඉතා කුඩා පාසලක් ඒ කියන්නෙ අඩුම තරමෙ ළමයි 200ක් වත් නැති තරම්.
හැබැයි ඒ පාසලේ ඉන්නව දක්ෂ විදුහල්පතිනියක්. එතුමියගේ සහයෝගයත් ඇතිව පාසලේ ළමුන් කිහිප දෙනෙකුත් එක්ක ජෙට්වින් බ්ලූ ආයතනයේ සුභ සාදක සංගමයත් එක්ක පටන් ගත්ත පුංචි ව්‍යාපෘතියක්…

අද වෙරළ බඩ පරිසරයේ තියෙන ලොකුම පරිසර දූෂකය තමයි ප්ලාස්ටික් පෙට් බෝතල් ..

අද ඒ දරුවො ටික වෙරළට එකතු වෙන ප්ලාස්ටික් පෙට් බෝතල් වෙරළින් ඉවත්කරන්න පටන් අරන් තියනව. ඒ වෙනුවෙන් අපි මේ දරුවන්ට මුදලක් ලබා දෙනව. එකතුවන බෝතල් අපි කෙලින්ම යොමු කරන්නවා පෙට් බෝතල් ප්‍රතිචක්‍රිකරණය කරන ආයතනයකට(Baira). හැබැයි ඒ එකතුවන හැම සතයක්ම අපි වෙනම සංචිතයක් විදියට තියාගෙන මේ දරුවන් වෙනුවෙන්ම ආයෝජනය කරනවා.

ඔයගොල්ලො විශ්වාස කරනවද මේ අප්‍රේල් පටන්ගත්ත මේ ව්‍යාපෘතිය නිසා මේ වෙනකොට ඒ දරුවො ප්ලාස්ටික් පෙට් බෝතල් ටොන් එකකට වඩා පරිසරයෙන් ඉවත් කරල තියනව කියල.

ඒ අතින් බලනකොට මේ දරුවො පරිසරය වෙනුවෙන් කරල තියෙන්නේ සුලු පටු කාර්යක් නෙවෙයි. යම් හෙයකින් මේ දේවල් පරිසරයෙන් ඉවත් නොකළ නම් මේව තවත් අවුරුදු ගානකට පරිසරයේ රැදිල තියෙයි. එයින් රටේ අනෙකුත් අනෙකුත් දරුවන්ට මේගොල්ලො ලබා දෙන්නෙ ලොකු ආදර්ශයක්.

මේක පුළුවන් තරම් shere කරල මේ දරුවන් තවත් දිරිමත් කරමු.

 

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *