ලංකාවේ රුපියලට මෙච්චරකල් සද්දේ දැමූ ඩොලරය පහත බහින්නට පටන්ගනී – මහින්ද ඩොලරයට දුන්න වැඩේ

Loading...

අපේ රටේ ඇමරිකාවේ මිනිසුන් වැඩිය නත්තත් පසුගිය කාලයේ ලංකාවේ බොහෝ දෙනා අතර කතාබහට ලක්වුණ දෙයක් තමයි ඩොලරය කියන මුදල් ඒකකය.. ඉතින් ඩොලරය ඉහළයාම ගැන ලංකාවේ රජ මැදුරේ සිට පුංචි ගෙපැල දක්වා මිනිසුන් බොහෝ දෙනෙක් කතාබහ කළා. ඉතින් පසුගිය ආණ්ඩුව හිටි හැටියේ මිනිසුන්ට එපා වෙන්නත් අධික ලෙස රුපියලේ අගය අඩුවී ඩොලරය ඉහළයාම හේතු වුණා.

ඩොලරය ඉහලයාමෙනේ ලංකාවේ සියලුම භාණ්ඩ වල මිල ඉහළයාම නිසා ලංකාවේ මිනිසුන් බොහෝ අසරණ වුණා. ඔන්න ඉතින් අලුතින් ලංකාවේ අගමැති තනතුරේ වැඩ බාරගත් මහින්ද ගැන බොහෝ දෙනා බලාපොරොත්තු තබාගත්තා. මෙන්න බලන්නකෝ අගමැති පත්වෙලා දවස් කිහිපයක් යන්නත් කලින් ඩොලරයට වුනදේ

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *