මඩකලපුවේ කිසිම හව්හරණක් නැති, කොටින්ගෙන් බැට කෑ සිංහල මිනිසුන්ට නිවාස 180ට වඩා හදා දෙමින් රැකගන්න බුදු පුතා.

Loading...

වසර තිහක යුද්ධය අප රටට කළ විනාශය මෙතැකැයි කියා නිම කළ නොහැකිය ශාපලත් යුද්ධයෙන් බැටකෑ තවමත් දුක්විඳින ජනතාව අදත් ගම්මානවල තවමත් සිටී. වසර තිහක යුද්ධයට යටවූ මෙම අහිංසක වැසියන් ගේ දුක් ගැනවිලි අද අසන්නට කෙනෙක් නැති තරම්ය. අද යුද්ධයක් තිබුණා දැයි අමතක වූ මිනිසුන් ඉන්නා රටකට මෙම අහිංසකයින් අමතක වීම අරුමයක් නොවේ. අම්පාර මඩකළපුව සීමාවේ ඇති කෙවිලියාමඩුව ගම්මානය පිහිටා තිබෙන්නේ අම්පාර මහඔය මාර්ගයේ 20 වෙනි කණුවේය. නිරන්තරයෙන් පැමිණි ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාර නිසා මෙම ගම්මානයේ වැසියන් එයින් ඉවත් කිරීමට තීරණය කළේ වෙන කිසිවක් කර කියා ගත නොහැකි නිසාය.
යුද්ධය අවසන් වීමත් සමගම මෙම ගම්මානයේ වැසියන් නැවත වතාවක් මෙහි පදිංචි ​ෙවන්නට තීරණය කළේය. එ්වන විට ඔවුන් ගේ නිවාස කිසිවක් නොවීය. කුඩා පැල්පත් ඉදිකරගත් මෙම පිරිස නැවත වතාවක් තම ජීවිතය ආරම්භ කළේය. එහෙත් මෙම පිරිස පදිංචි වූ දින සිටම විවිධ බාධාවන් එල්ල වන්න විය. එහෙත් ඔවුන්ගේ දුක අහන්නට කියන්නට කිසිවෙක් නොවීය.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *