“පෝන් එකක් නැති උනාම තියන දුක දන්න නිසයි දාන්නෙ” – අපේ කාලයේ නියමම කොල්ලෙක් මෙන්න

Loading...

අද ලංකාවේ බොහෝ දෙනෙක්ට තියන ප්‍රශ්නයක් තමයි මත්කුඩු කියන්නේ. දිනෙන් දින මේ වෙනකොට ලංකාව වෙලා ගනිමින් ඇති මේ මත රකුස නිසා අපේ රටේ වටිනා තරුණ ජිවිත නැතිවෙලා යනවා. අපි අද මේ ඔයාලට කියන්න සුදානම් වෙන්නෙත් කුඩු කතාවක් ගැන.

අද ලංකාවේ මත් කුඩුවලට අබ්බැහි වූ පුද්ගලයකු මත් කුඩු භාවිතය සඳහා සොකම් කරන ලඳ ජංගම දුරකථනයක් විකිණීමට යන අවස්ථාවකදී එය සොරකම් කරන දුරකථයක් බව දැනගත් තරුණයෙකු විකුණුම් මිල ගෙවා දුරකථනය ලබා ගෙන එහි අයිතිකරු සොයා ලබා දුන් පුවතක් ගැන අපිට දැනගන්න ලැබුණා. මෙන්න බලන්නකෝ විස්තරය

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *