ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පු සුනිල් ප්‍රේමකුමාර මහතා හදිසියේම දිවි රඟමඬලට සමුදෙයි

Loading...

සුනිල් ප්‍රේමකුමාර කියන්නේ ලංකාවේ කළා ක්ෂේශ්ත්‍රයේ ඉන්න ඉතාමත් දක්ෂ ප්‍රවීන රංගන ශිල්පියෙක්..එතුමා අරගෙන බව අපට දැනගන්න ලැබුනා..ඒ පිළිබඳව වැඩි විස්තර පහත විඩියෝවෙන් බලන්න

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *