ඩොලර් 100 යේ ඔට්ටු වලට පිංදුරංගල චැලෙන්ජ් එක ආරම්භ වුන හැටි..! (VIDEO)

Loading...

සුද්දෝ තමයි පිදුරංගල නිරුවත් ෆොටෝ ගන්න එක චැලෙන්ජ් එකක් හැටියට පටන් ගත්තේ” – ඩොලර් 100 යේ ඔට්ටු වලට පිංදුරංගල චැලෙන්ජ් එක ආරම්භ වුන හැටි..!

ඓතිහාසික සීගිරිය පිදුරංගල රජමහා විහාරස්ථානයට යාබද පිදුරංගල පර්වත මුදුනේ සිට අඩ නිරුවත පෙන්වා සමාජ ජාලයට එක් කරවූ ඡායාරූප පිළිබඳව මුළු රටේම කතාබහක් ඇති විය.

සමාජ ජාල වල මෙනම් මාධ්‍යයේ දැඩි සේ විවේචනයට ලක් වූ මෙම සිදු වීම රටේ මෙතරම් ප්‍රශ්නයක් වූවත් මෙම සිදුවීමට අවුරුදු කිහිපයක පෙර සිටම විදේශිකයින් අඩ නිරුවතින් පිදුරංගල පර්වතය මත ඡායාරූප ගත් බව සීගිරිය හා පිදුරංගල සංචාරක මග පෙන්වන්නෙකු සඳහන් කරයි.

විදේශිකයන් එලෙස අඩ නිරුවත් ඡායාරූප ගන්නේ මුදල් ඔට්ටු මත බවත් ඒ පිළිබඳව සීගිරිය සංචාරක පොලීසිය හෝ කිසිඳු වගකිය යුතු පාර්ශවයක් තැකීමක් නොකළ බව ඔහු සමාජ මාධ්‍යට විඩියෝ පටයක් එක් කරමින් මෙලෙස පැවසූවේය.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *