එංගලන්තය හා සටනට අපේ සිංහයන් දඹුල්ලට ආපු හැටි… කොහොමද ගැම්ම…?

Loading...

අද දින දඹුල්ල ක්‍රීඩා පිටියේදි පැවැත්වීමට නියමිතය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ එංගලන්ත කණ්ඩායම අතර පළමුය එක්දින තරගය සඳහා සහභාගී වීමට නියමිත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඊයේ දඹුල්ලට පැමිණියා.

මෙම තරගයට සහභාගී වීම සදහා කණ්ඩායම ඊයේ පැමිණි අවස්තාවයි මේ. බලන්නකෝ කොහොමද අපේ කොල්ලන්ගේ ගැම්ම… මෙන්න වැඩි විස්තර සහ එම අවස්ථාවේ ඡායාරුප සහිත වීඩියෝව

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *