උසස්පෙළ හදාරා ඇති ඔබට නොමිලයේ ජපානයේ රැකියා අවස්ථා

Loading...

ජපානයේ රැකියා අවස්ථා

අපොස උසස් පෙළ විභාගය සඳහා පෙනී සිටි ඔබට ජපානයේ රැකියා අවස්ථා සඳහා ඉදිරිපත් වීමට අවස්තාවක් සැලසී ඇත. විදේශ රැකියා අමාත්‍යංශය, ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය සහ IM ජපන් ආයතනය සමඟ ඇතිකරගත් අවබෝදතා ගිවිසුමක් අනුව ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ජපානය සඳහා කාර්මික සේවාස්ථ අභ්‍යාසලාභීන් යොමු කිරීමේ මෙම වැඩසටහන සම්පුර්ණයෙන් නොමිලයේ ක්‍රියාත්මක වන වැඩසටහනක් වන අතර මෙම වැඩසටහනට කිසිඳු අතරමැදි ආයතනයකට මුදල් ගෙවිය යුතු නැති බව විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.

ඒ අනුව මෙම අවස්තාව සඳහා අයදුම් කිරීමට ඇති මුලික සුදුසුකම් වන්නේ,

ජපන් භාෂා ප්‍රවීණතාවය JLPT 4 හෝ NAT 4 සමත්වීම හෝ ඊට ඉහල සුදුසුකම්(සාත්තු සේවිකා තනතුර සඳහා පමණි)

වයස අවුරුදු 18-30 අතර විය යුතුය.

අ.පො.ස උ/පෙළ විභාගයට පෙනී සිටිය යුතුය.

අවම උස -කාන්තා 150cm ,පිරිමි 160 cm විය යුතුය.

ශරීරයේ Tattoo නොතිබිය යුතුය.

අත් සහ පා ඇඟිලි සම්පුර්ණ ලෙස තිබිය යුතුය.

මෙම සුදුසුකම් සහිත ඔබ තම අයදුම්පත්‍රය “අලෙවිකරණ හා බඳවා ගැනීම් (සාමන්‍ය) අංශය ,ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය ,අංක 234 ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත ,කොස්වත්ත බත්තරමුල්ල .ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් යොමු කිරීම හෝ දැන්වීමේ සඳහන් විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයට විද්‍යුත් තැපැල් පණිවිඩයක් ලෙසද යොමු කල හැක.

මේ සම්බන්ධ වැඩි දුර තොරතුරු ලබාගත හැකි ආකාරයන්ද පහත නිවේදනයේ සඳහන්ව ඇත.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *