ඇඹිලිපිටිය කඩදාසි කම්හල නැවත අරඹයි

Loading...

වසා දමා ඇති ඇඹිලිපිටිය කඩදාසි කම්හල ජාතික සම්පතක් ලෙස යළි ගොඩනගන බව ජනාධිපතිතුමා සඳහන් කලේ පසුගියදා ඇඹිලිපිටිය ශ්‍රී බෝධිරාජ ධර්මායතනයේ අභිනවයෙන් ඉදිකරන ලද ශ්‍රී සර්වඥ ධාතු මන්දිරය විවෘත කිරීමේ පුණ්‍යෝත්සවයට සහභාගි වෙමිනි.

පසුගිය සමයේ දේශීය කර්මාන්තශාලා දැවැන්ත ඇද වැටීමකට ලක්වූ අතර කර්මාන්ත ශාලා 500 ක් පමණ වැසී ගිය බව ද සිහිපත් කළ ජනාධිපතිතුමා දේශීය කර්මාන්ත ශක්තිමත් කරමින් දේශීය ආර්ථීකය ගොඩනැගීම වත්මන් රජයේ ප්‍රතිපත්තිය බව කියා සිටියේය.

ඒ අනුව ඇඹිලිපිටිය කඩදාසි කර්මාන්ත ශාලාවේ යන්ත්‍ර සූත්‍ර සහ යටිතල පහසුකම් නවීකරණය කිරීමෙන් පසු නිෂ්පාදන කටයුතු ආරම්භ කිරීමට කොරියන් ආයතනයක් රුපියල් මිලියන 1200ක ආයෝජනයක් සිදුකිරීමට කැමත්ත පල කොට තිබෙනවා.

ඒ අනුව රුපියල් මිලියන 1200ක ආයෝජනයක් සහිතව ඇසුරුම් භාණ්ඩ නිපදවීමට අවශ්‍ය කඩදාසි නිෂ්පාදනයට මෙම කම්හල කොරියන් ස්පා ආයතනයට බදු පදනම යටතේ ලබාදීමටයි කටයුතු සම්පාදනය කොට තිබෙන්නේ.

ඇඹිලිපිටිය කඩදාසි කම්හලේ මේ වන විට කිසිදු නිෂ්පාදන කටයුත්තක් සිදු නොවේ.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *